LEGE OHARRA

 1. XEDEA ETA ONARPENA

 El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.mapsa.net (en adelante, LA WEB), del que es titular MAPSA S.C.L.(en adelante, EL  PROPIETARIO DE LA WEB). Lege ohar honek www.mapsa.net webgunearen (aurrerantzean WEBGUNEA) erabilera arautzen du, eta MAPSA S.C.L. (aurrerantzean WEBGUNEAREN JABEA) da titularra.

WEBGUNEAREN JABEAK webgunetik nabigatzeak bertako erabiltzaile izaera esleituko dio, eta horrek Lege Ohar honetako xedapen guztien onarpen osoa eta garbia dakar; xedapen horiek aldaketak izan ditzakete.

Erabiltzaileak webgunearen erabilera egokia egitearen ardura hartzen du bere gain: legeek, fede onak, ordena publikoak, trafiko erabilerek eta Lege Ohar honek adierazitakoaren araberakoa. Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEAren aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar hori ez betetzeak ekar dezakeen edozein kalte-galera gertatuko balitz.

 

1.   IDENTIFIKAZIOA ETA JAKINARAZPENAK

WEBGUNEAREN JABEAk, uztailaren 11ko 34/2002 Legeak, informazio gizartearen zerbitzuenak eta merkataritza elektronikoarenak, hala aginduta hurrengoa jakinarazten dizu:

Bere izen soziala hurrengoa da: MAPSA S.C.L.

Bere IFK/IFZ/AIZ hurrengoa da: F31357320

Bere helbide soziala:  ETXAURI ERREPIDEA 11– 31160– ORKOIEN- NAFARROA

Gurekin harremanetan jartzeko, hona hemen hainbat kontakturako bide:

Tfnoa: 948325011

Emaila: contactar@mapsa.net.

Erabiltzaileen eta WEBGUNEKO JABEAren arteko jakinarazpenak eraginkortzat hartuko dira, ondorio guztietarako, posta bidez edo aurretiaz zehaztutako bideren bat erabilita gauzatzen direnean.

 

2.   SARBIDE ETA ERABILERA BALDINTZAK

WEBGUNEA eta bere zerbitzuek sarbide askea eta doakoa dute; hala ere, WEBGUNEAREN JABEAk eskainitako zerbitzu batzuen erabilera aldez aurretik dagokion inprimakia betetzearen baldintzapean jartzen du.

Erabiltzaileak WEBGUNEKO JABEAri adierazitako datu guztien egiazkotasuna eta gaurkotasuna bermatzen du, eta egindako adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra izango da.

Erabiltzaileak berariaz hartzen du bere gain WEBGUNEKO JABEAren edukien eta zerbitzuen erabilera egokia egiteko ardura, eta edukiok, besteak beste, hurrengoetarako ez erabiltzekoa:

 1. Delituzko edukiak, indarkeriazkoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoari apologia egiten dietenak edo, orokorrean, legearen edo ordena publikoaren kontrakoak.
 2. Sarean birus informatikoak sartu edo WEBGUNEAREN JABEAren zein hirugarren pertsonen dokumentu elektronikoak, datuak zein sistema fisiko eta logikoak aldatu, hondatu, eten, edo akatsak zein kalteak eragin ditzaketen ekintzak burutu; horrez gain, beste erabiltzaile batzuen webgunerako eta bere zerbitzuetarako sarrera oztopatu WEBGUNEKO JABEAk zerbitzuak eskaintzeko erabilitako baliabide informatikoen erabilera masiboa eginda.
 3. Beste erabiltzaile batzuen kontu elektronikoetara edo WEBGUNEKO JABEAren edo hirugarrenen sistema informatikoen murriztutako eremuetara sartzen saiatu eta informazioa atera.
 4. Propietate intelektualaren zein industrialaren inguruko eskubideak urratu, edota WEBGUNEKO JABEAren edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna hautsi.
 5. Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edota hirugarren baten identitatea ordezkatu.
 6. Edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, norbaiten eskura jarri edo komunikazio publikorako edozein modu, edukien aldaketa edo moldaketa, dagozkion eskubideen titularraren baimena izan ezean, edota legez ahalbidetuta egon ezean.
 7. Publizitate helburuekin datuak bildu edota edozein motatako publizitatea zein jakinarazpenak igorri salmenta helburuekin edota bestelako edozein helburu komertzialekin aurretiaz horren eskaria egin gabe, dagokion onarpena jasota.

 

Webguneko eduki guztiek, hala nola, testuek, argazkiek, grafikoek, irudiek, ikonoek, teknologiak, softwareak eta baita bere diseinu grafikoak zein iturburu kodeek, WEBGUNEKO JABEAri dagokion obra osatzen dute, eta ezin izango dira erabiltzaileari besterenduak ulertu horien gaineko ustiapen eskubiderik, salbu eta webgunearen erabilera zuzenerako modu hertsian ulertuta behar direnak.

Laburbilduz, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak ikusi ahal izango dituzte eta, kasua balitz, baimendutako kopia pribatuak egin, beti ere, erreprodizutako elementuak ez bazaizkie gerora hirugarrenei besterenduko, eta ez badira sareetara konektatutako zerbitzariei instalatuko eta ez badira modu batera ere ustiatuko.

Halaber, WEBGUNEKO JABEAren jabetzapekoak dira webgunean agertutako marka, izen komertzial edo edozein motatako ikur bereizgarriak; ezin izango da ulertu horien erabilerak edo horietara sarbideak erabiltzaileari horien gaineko eskubiderik aitortzen dionik.

Edukien zabalkundea, aldaketa, besterentzea zein jakinarazpen publikoa, edo ustiapen eskubideen titularrak espreski baimendu gabeko beste edozein ekintza debekatuta daude.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi WEBGUNEKO JABEAren eta hori ageri den web orrialdeko jabearen artean harremanik dagoenik, ezta WEBGUNEKO JABEAren partetik baimentze eta onarpenik bertako eduki eta zerbitzuena. Hiperesteka bat ezarri nahi duten pertsonek aurretiaz eskaria egin beharko diote idatziz WEBGUNEKO JABEAri. Edozein kasutan ere, hiperestekak gure web orrialdeko home-page edo hasierako orrialdera baino ez du baimenduko sarrera; gainera, ezin izango ditu adierazpen edo ohar faltsuak, zehazgabeak edo okerrak egin WEBGUNEKO JABEAri buruz, ezta zilegiak ez diren edukiak sartu ere, ohitura onen eta ordena publikoaren kontrakoak direnak.

WEBGUNEKO jabeak ez du bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak webgune honetan jarritako materialei emango dien erabileraren gaineko erantzukizuna, ezta hauen inguruan egindako ekintzen gainekoa ere.

 

3.   BERME ETA ERANTZUKIZUN BAZTERKETA

Webgune honen edukia orokorra da eta informatzea baino ez du helburu, baina ez du eduki guztietara iristea bermatzen, ezta ere hauen zehaztasuna, zuzentasuna, iraunaldia, gaurkotasuna, egokitasuna edota helburu zehatz baterako erabilgarritasuna ere.

Ordenamendu juridikoak ahalbidetzen dion neurrian, WEBGUNEAREN JABEAk hurrengoetatik eratorritako kate-galeren gaineko erantzukizuna baztertzen du:

 1. Webgunera sartzeko ezintasuna zein edukien egiatasun, zehaztasun, sakontasun edota gaurkotasuna; baita webgunearen bitartez edo honek eskaintzen dituen zerbitzuen bitartez adierazitako, zabaldutako, bildutako zein eskura jarritako edukien akats edo hutsak ere.
 2. Birusen presentzia edo sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan zein erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketen beste elementu batzuen presentzia edukietan.
 3. Webgunearen erabilera desegokiaren ondoriozko legeen, fede onaren, ordena publikoaren, trafiko erabileren zein honako lege oharraren ezbetetzea. Zehazki, eta adibide gisa, WEBGUNEKO JABEAk ez du propietate intelektualaren zein industrialaren gaineko eskubideak, enpresa sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako, eta norberaren irudirako eskubideak zein lehia deslealaren inguruko eta publizitate ez zilegiaren inguruko araudia urra dezaketen hirugarren pertsonek egindako ekintzen gaineko erantzukizunik bere gain hartuko.

 

Halaber, WENGUNEAREN JABEAk webgune honetatik kanpo dagoen eta zuzenean gure webmasterrak kudeatzen ez duen edozein informazioren gaineko erantzukizunari uko egiten dio. Webgunean agertzen diren loturen funtzioa webguneko informazioa zabal dezaketen beste iturri batzuen gaineko informazioa eskaintzea baino ez da. WEBGUNEAREN JABEAk ez du bermatzen eta ez da erantzule egiten estekatutako tokien funtzionamenduaz edo irisgarritasunaz. Tokiok bisitatzea ere ez du iradokitzen, gonbidatzen edo aholkatzen; beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEAk ez du hirugarrenek ezar ditzaketen hiperesteken inguruko erantzukizunik bere egiten.

 

4.   PRIBATUTASUN POLITIKA

Zure partetik informaziorik behar dugunean, beti eskatuko dizugu berariaz borondatez helaraz diezaguzun informazio hori. Datuak webguneko edo beste bide batzuen bitartez erabilitako datu bilketarako formularioen bidez batu ahal izango dira. Entitate honek konfidentzialtasunez eta eskatutako zerbitzuetarako soilik erabiliko ditu datuak, EUROPAR PARLAMENTU eta KONTSEILUKO 2016/679 Araudiak (EB) zein 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen ingurukoak, ezarritako berme legal guztiekin.

 

(Oinarrizko Informazioa, I. geruza)

Datu Babesari buruzko Oinarrizko Informazioa
Erantzulea: MAPSA S.C.L.
Xedea: Eskatutako zerbitzuak eskaini, merkataritza jakinarazpenak zein Newsteller informatiboak bidali.
Legitimazioa: ▪               Kontratu baten betearazpena.

▪               Interesdunaren onespena.

Hartzaileak: Legeak hala agintzen duenetan salbu, ez zaizkie datuak hirugarren pertsonei besterenduko.
Eskubideak: Datuetara sartu, zuzendu eta kentzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste batzuk ere, erantzulearen helbidean bertaratuta egikaritu ahal dituenak:  ETXAURI ERREPIDEA 11– 31160– ORKOIEN- NAFARROA
Jatorria: Interesatua bera.

 

WEBGUNEAREN JABEAk EUROPAR PARLAMENTU eta KONTSEILUKO 2016/679 Araudiak (EB) eta aplikagarri den gainerako araudiak errekeritutako segurtasun neurriak hartzen ditu. Hala ere, ez du bere gain hartzen hirugarren pertsonek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan zein erabiltzailearen fitxategietan sor ditzaketen aldaketek eragindako  kalte-galeren inguruko erantzukizunik.

WEBGUNEAREN JABEAk webgunearen zerbitzua ematean cookieak erabili ahal izango ditu. Cookieak informazio pertsonala duten fitxategi fisikoak dira, erabiltzailearen terminalean kokatuak. Erabiltzaileak bere programa nabigatzailea konfiguratu ahal du cookie fitxategirik ez sortzeko edo horren inguruan ohartarazteko.

Gure webgunea gure entitateari ez dagozkion webguneen bitartez utzi nahi baduzu, WEBGUNEAREN JABEAk ez du toki horietako pribatutasun politiken gaineko erantzukizunik hartuko, ezta tokiotan sartzeagatik erabiltzailearen ordenagailuan pila daitezkeen cookien gainekoa ere.

Posta elektronikoari dagokionez, gure politika zuk zeuk eskatutako jakinarazpenak soilik bidaltzean oinarritzen da.

Mezu hauek posta elektronikoz ez jasotzea nahiago baduzu, horien bitartez zure deuseztapenerako eskubidea egikaritzeko aukera eskaintzen dizugu, mezuok jasotzeari uko egiteko, 34/2002 Legeak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen ingurukoak bere III. Izenburuko 22. artikuluan xedatzen duenaren arabera.

Informazio gehigarria (Pribatutasun Politika, II. Geruza)

Nor da datuei ematen zaien erabileraren erantzule?

Identitatea: MAPSA S.C.L. NIF: F31357320

Helbidea: ETXAURI ERREPIDEA  11– 31160– ORKOIEN- NAFARROA

Telefonoa: 948325011

Helbide elektronikoa: lesparza@mapsa.net

Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

MAPSA S.C.L.n, webgunearen jabea, interesdunek helarazten diguten informazioa kudeaketa administratiborako, kontablerako zein fiskalerako erabiltzen dugu, eta baita gure Newstellererako zein gure produktuen merkatal jakinarazpenerako.

 

Zenbat denboraz mantentzen ditugu zure datuak?

Datuak horiek ezabatzea eskatu arte mantenduko ditugu eta, edozein kasutan ere, legeak ezarritakoa betetzeko beharrezkoa den urteetan zehar.

Zein da zure datuen erabilerarako legitimazioa?

Zure datuen erabilerarako oinarri legala hau da:

 • Kontratu baten betearazpena: Eskatutako zerbitzuak eskaintzea.
 • Interesdunaren onespena: Merkataritza jakinarapenak zein gure Newstellera bidaltzea.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Legeak hala agintzen duenetan salbu, hirugarrenei ez zaizkie datuak besterenduko.

Beste herrialde batzuei datu transferentziak?

Ez daude aurreikusita beste herrialde batzuetarako datu transferentziak.

Zeintzuk dira zure eskubideak datuak helarazten dizkiguzunean?

Edozein pertsonak du eskubidea MAPSA S.C.Ln beraiei dagozkien datu pertsonalak erabiltzen gabiltzan ala ez jakiteko.

Interesdunek beraien datuetara sartzeko eskubidea dute, eta baita zehazgabeak diren datuen zuzenketa eskatzekoa ere; beste arrazoi batzuen artean, eskatu zireneko helburuetarako jada beharezkoak ez direnean, interesdunak datu horiek ezabatzea ere eskatu ahal izango du.

Zenbait kasutan, interesdunek beraien datuen erabilera mugatzea eskatu ahal izango dute; kasuotan, bakarrik mantenduko ditugu erreklamazioak egikaritzeko edo defendatzeko.

Zenbait kasutan eta beraien egoera zehatzarekin erlazionatutako arrazoiengatik, interesdunak beraien datuen erabilera ezezta dezake. Kasuotan, MAPSA S.C.L.k datuak erabiltzeari utziko dio, premiazko arrazoi zilegiengatik edota balizko erreklamazio kasuetan salbu.

Zure eskubideak guztiz egikaritu ahal izango dituzu MAPSA S.C.Ln hurrengo moduan: datuetara sartu, aldatu zein kentzeko eskubidea duzu, bai eta datuok espazioz aldatzekoa ere.

Helburu zehatzen baterako zure onespena eman baduzu, emandako onespena eman baduzu, emandako onespena ezeztatzeko aukera duzu edozein unetan, horrek aurretiazko zure onespenean oinarrituta egindako erabileraren zilegitasunean eraginik ez duelarik izango.

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubideak urratuta sentituko bazenitu, batik bat, zure eskubidea egikaritzean inolako gogobetetzerik izan ez duzunean Datu Babeserako Kontrola duen Autoritateari erreklamazio bat aurkez diezaiokezu www.agpd.es webgunearen bitartez.

 

NOLA JASO DITUGU ZURE DATUAK?

MAPSA S.C.L.n erabiltzen ditugun datu pertsonalak interesdunarengandik berarengandik datoz.

Ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak erabiliko (datu horiek pertsonaren arraza edo jatorri etnikoa, iritzi politikoak, sinismen erlijioso edo filosofikoak, afiliazio sindikala, datu genetikoak, pertsona fisikoa modu adierabakarrean identifikatzera zuzendutako datu datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak, bizitza sexualari zein joera sexualei buruzko datuak lirateke).

 

5.   ZILEGIAK EZ DIREN EKINTZAK EGITEKOTAN ERABILIKO DEN PROZEDIMENDUA

Erabiltzaileren batek edo hirugarren batek uste izango balu edozein edukiren erabilera ez zilegia frogatzen duten ekintzak daudela webgunean edo/eta webgunean ageri den orrialderen batean edo webgunetik sar daitekeen orrialderen batean, WEBGUNEAREN JABEAri jakinarazpen bat bidali beharko dio, behar bezala identifikatuz bere burua, balizko urraketak zehaztuz eta berariaz eta bere erantzukizupean adieraziz jakinarazpeneko informazioa zehatza dela.

WEBGUNEAREN JABEAren web orrialdeari dagokion edozein auzi prozedimenduri, Espainiako legedia aplikatuko zaio.

 

6.   ARGITALPENAK

Webgunearen bitartez eskainitako informazio administratiboak ez du legeen, araudien, xedapen orokorren eta administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan modu formalean publizitatutak izan behar duten eta beraien egiazkotasuna eta edukia bermatzen duten instrumentu bakarra diren ekintzen publizitatea ordezten. Webgune honetako informazioa balio legal asmorik gabeko gida moduan ulertu behar da

 

7. COOKIE POLITIKA

Zer dira cookieak?

Cookie bat zenbait web orrialdetara sartzerakoan zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da. Cookiek web orrialde bati, beste gauza batzuen artean, erabiltzaile baten edo ordenagailu baten nabigazio ohiturei buruzko informazioa biltzea eta berreskuratzea ahalbidetzen dio eta, jasotako informazioaren arabera eta ordenagailu hori erabiltzeko moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabil daitezke.

Webgune honek erabiltzen dituen cookie motak:

 • Analisi cookieak: Guk zein hirugarrenek erabilitakoak dira, eta erabiltzaile zenbakia kalkulatzea ahalbidetzen digute, eskainitako zerbitzuaren gainean erabiltzaileek egindako erabileraren analisi estatistikoa neurtzea ahalbidetuz. Horretarako, gure web orrialdeko nabigazioa ikertzen da, hau hobetzeko helburuarekin.

Informazioa jaso eta ikertzeko erabiltzen dugun aplikazioa Google Analytics da.

Horretarako erabilitako cookieak (_utma, _utmb, _utmc, _utmt y _utmz) hirugarrenen cookieak dira.

Cookie hauek erabiltzaileen nabigazioaren inguruko informazioa biltzeko jasotzen dira, bisiten jatorria eta antzeko datuak ezagutzeko maila estatistikoan.

Hurrengo loturen bitartez Google Analyticsek erabiltzen duen cookien xehetasunak eta bere helburua ikus daitezke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage eta Googleen Pribatutasun Zentroa.

 

Cookieak deuseztu eta blokeatu

Zuk baimendu, blokeatu edo deuseztu ditzakezu zure ordenagailuan instalatutako cookieak, ordenagailuan instalatutako nabigatzailearen aukeren konfigurazioaren bitartez.

Zure nabigatzailearen eta cookien inguruko informazio gehiago aurki dezakezu hurrengo helbideetan:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

Google Analyticseko nabigatzaileentzako gaitasungabetze  osagarriak

Google Analyticseko cookie analitikoak ezeztatu nahi badituzu nabigatzaile guztietan, zure informaziorik ez bidaltzeko Google Analitycsera, funtzio hau betetzen duen  osagarri bat deskarga dezakezu  lotura honetan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.